bradypnoe

Bradypnoe je odborný výraz pro zpomalenou dechovou frekvenci. Za bradypnoe se nejčastěji považuje hodnota nižší než 12 dechů za minutu. Bradypnoe může mít řadu různých příčin, jako je např. degenerace srdeční tkáně v důsledku stárnutí, poškození srdeční tkáně v důsledku infarktu myokardu nebo jiného srdečního onemocnění, hypertenze, vrozená srdeční vada, hypotyreóza, elektrolytová nerovnováha, užívání některých léků apod.

Opakem bradypnoe je tachypnoe.