malpozice

Malpozice doslova znamená „špatná pozice“ či „špatné umístění“. V lékařství se tak označuje například abnormální postavení zubů (to lze často napravit pomocí rovnátek), nějakého orgánu, ale třeba i zdravotnického prostředku, který byl do těla dříve zaveden (např. malpozice nitroděložního tělíska).

Viz také mal-.