mikroflóra

Mikroflóra je běžně používané, avšak vědecky ne zcela přesné označení mikroorganismů, které žijí na povrchu těla nebo uvnitř těla nějakého hostitele. Výraz „flóra“ totiž označuje rostliny, zatímco do tzv. „mikroflóry“ se řadí bakterie, kvasinky apod. Přesnější výraz pro „mikroflóru“, který však není příliš vžitý mezi laickou ani odbornou veřejností, je proto lidská mikrobiota.

Viz také mikro-.