jednoduché cukry

Jednoduché cukry je společný název pro monosacharidy a disacharidy. Často jsou označovány kratším názvem cukry.

Viz také složené cukry.