difuzní kapacita plic

Difuzní kapacita plic je jedna z několika hodnot, které mohou být zjišťovány při funkčním vyšetření plic. Při měření difuzní kapacity plic se obvykle zkoumá schopnost plic absorbovat kyslík ze vzduchu. Za tímto účelem pacient vdechuje testovací vzduch s přesně stanoveným obsahem oxidu uhelnatého (CO). Po vdechu a výdechu obsahuje tento testovací vzduch menší množství CO, než obsahoval původně. Vzhledem k tomu, že oxid uhelnatý – stejně jako kyslík – přechází z plic do krve, je možné z příjmu CO vyvodit závěry o přestupu kyslíku. Test trvá několik minut. Difuzní kapacita plic je snížená například u plicního emfyzému.