antileukotrieny

Antileukotrieny neboli antagonisté leukotrienových receptorů jsou léky, které se používají zejména při léčbě astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci.

Viz také anti-.

Související příspěvky: