očkovací kalendář

Očkovací kalendář je časový harmonogram pravidelného očkování konkrétní skupiny osob (typicky dětí či dospělých) na konkrétním území (nejčastěji v celé zemi). Kalendář je pravidelně aktualizován jednak podle vývoje epidemiologické situace, jednak podle dostupnosti nových vakcín.

Viz také očkování.