zkřížená alergie

Zkřížená alergie je jev, který je pozorován u alergiků a vzniká na základě strukturní podobnosti zdánlivě nijak nesouvisejících alergenů: například u lidí s alergií na prachové roztoče se může objevit alergická reakce po konzumaci mořských plodů apod. Zdroje alergenů jsou na první pohled výrazně odlišné, avšak obsahují strukturně podobné molekuly proteinů.

Související příspěvky: