zkřížená alergie

Zkřížená alergie je jev, který je pozorován u alergiků a vzniká na základě strukturní podobnosti zdánlivě nijak nesouvisejících alergenů: například u lidí s alergií na prachové roztoče se může objevit alergická reakce po konzumaci mořských plodů apod. Zdroje alergenů jsou na první pohled výrazně odlišné, avšak obsahují strukturně podobné molekuly proteinů.

Viz také alergie.

Související příspěvky: