neuromodulátory

Neuromodulátory jsou podskupinou neurotransmiterů a podobně jako ony se podílejí na regulaci nervové aktivity. Na rozdíl od neurotransmiterů, které se uvolňují na konkrétní synapsi (tedy mezi dvěma nervovými buňkami), neuromodulátory působí na větší oblast v mozku. Nejznámější skupinou neuromodulátorů jsou endorfiny, další příklady neuromodulátorů jsou noradrenalin, dopamin, serotonin a acetylcholin.