virus lidské imunodeficience

Virus lidské imunodeficience je plný český název pro běžně používanou zkratku HIV.

Pojem souvisí s kategoriemi:

HIV