ortopantomografie

Ortopantomografie je zobrazovací metoda, která je založena na rentgenovém vyšetření zubů, obou čelistí a přilehlých oblastí (zejména čelistních kloubů a části nosní dutiny).

Rentgenový snímek získaný pomocí ortopantomografie se označuje jako ortopantomogram neboli OPG.

Viz také -grafie.