konzervativní léčba

Konzervativní léčba je označení pro jinou než chirurgickou léčbu v případě, že operace je jednou z možností (viz také konzervace). Konzervativní léčbu může lékař navrhnout například pacientům, u nichž by operace byla příliš riskantní. Pro volbu konzervativní léčby však existuje řada dalších důvodů; vždy záleží na konkrétním pacientovi a na jeho aktuálním zdravotním stavu.

Opakem konzervativní léčby je chirurgická léčba.