konzervace

Konzervace je odborný výraz pro „zachování“ či „uchování“. Používá se v souvislosti se zachováním původních orgánů či tkání pacienta.

Odvozené přídavné jméno je konzervativní (viz např. konzervativní léčba, konzervativní stomatologie).