nechutenství

Nechutenství, ztráta chuti k jídlu neboli anorexie je příznak (nikoli onemocnění), který může mít celou řadu příčin. Použije-li lékař např. v propouštěcí zprávě výraz „anorexie“, velmi pravděpodobně nemá na mysli mentální anorexii, nýbrž „pouhé“ nechutenství.

Příčiny nechutenství mohou být někdy zcela banální (např. nekomplikovaná infekce trávicího traktu), jindy mohou mít vážnou příčinu (např. zhoubný nádor). Trvá-li nechutenství delší dobu, měl by postižený člověk navštívit svého praktického lékaře.