farmakologická kardioverze

Farmakologická kardioverze je jedním ze dvou typů kardioverze. Při tomto typu léčby arytmie se používají léky označované jako antiarytmika.

Viz také elektrická kardioverze.