elektrická kardioverze

Elektrická kardioverze je jedním ze dvou typů kardioverze. Provádí se v krátkodobé celkové anestezii pomocí elektrod přiložených na pacientův hrudník, ze kterých je následně aplikován výboj stejnosměrného proudu. Ten přeruší arytmii a obnoví normální srdeční rytmus.

Viz také farmakologická kardioverze.