kardioverze

Kardioverze je léčebný postup, který se používá u pacientů s určitými typy arytmií, a jehož cílem je obnova normálního srdečního rytmu. Rozlišujeme elektrickou kardioverzi a farmakologickou kardioverzi.