opioidy

Opioidy jsou všechny látky (přírodního původu i uměle vyrobené), které se vážou na tzv. opioidní receptory v mozku. Mezi nejznámější opioidy patří morfin a kodein, které jsou za určitých okolností používány jako analgetika, vždy však pouze na předpis.

Odvozené přídavné jméno je opioidní.

Viz také opiáty.

Související příspěvky: