kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace (KPR) neboli CPR (zkratka pochází z anglického názvu cardiopulmonary resuscitation) je urgentní výkon, který může zachránit život člověku se srdeční zástavou. Po zajištění průchodnosti dýchacích cest střídá zachránce umělé dýchání s rytmickým stlačováním hrudníku (tzv. zevní masáž srdce). U dospělého člověka by poměr stlačení hrudníku a vdechů do postiženého měl být 30:2, u dětí 15:2.

Viz také kardiopulmonální, resuscitace.