intenzivní medicína

Intenzivní medicína je lékařský obor zabývající se udržováním životních funkcí pacientů, kteří jsou v kritickém stavu a obvykle vyžadují nepřetržitý dohled. Intenzivní medicína je praktikována na jednotkách intenzivní péče.

Viz také akutní medicína.