terapeutické okno

Terapeutické okno je rozmezí dávky léku (resp. jeho koncentrace v určité části těla), které účinně léčí dané onemocnění, aniž by lék měl toxický účinek.

Léky mající široké terapeutické okno se vyznačují dostatečným rozdílem mezi dávkou, která má léčebný efekt, a dávkou, která je již pro organismus nebezpečná. Obzvláště na pozoru je potřeba mít se u léků, které mají úzké terapeutické okno (ty jsou vždy na lékařský předpis). Příklady takových léků jsou digoxin, lithium a warfarin.

Poznámka: V přeneseném slova smyslu se výraz „terapeutické okno“ používá i v souvislosti s léčbou cévní mozkové příhody (CMP). V tomto kontextu se jedná o časové rozpětí mezi vznikem CMP a zahájením reperfuzní terapie. „Terapeutické okno“ v tomto případě neznamená dávku léku, nýbrž drahocenný čas: čím dříve je zahájena léčba, tím vyšší má pacient šanci na přežití a záchranu mozkových buněk (a tím i na co nejúčinnější prevenci vážného poškození mozku). Uvádí se, že optimální období pro trombolytickou léčbu je během prvních 4,5 hodin od nástupu příznaků; individuálně lze toto „terapeutické okno“ v případě intraarteriální trombolýzy prodloužit až na (maximálně) šest hodin.