intenzivní péče

Intenzivní péče je speciální typ zdravotní péče. Intenzivní péče je poskytována pacientům, kteří jsou v kritickém stavu a vyžadují nepřetržitý dohled. V drtivé většině případů je intenzivní péče poskytována na jednotkách intenzivní péče.