šlašinky

Šlašinky jsou vlákna z pojivové tkáně, která spojují tzv. papilární svaly (výběžky srdeční svaloviny) s trojcípou chlopní (mezi pravou síní a pravou komorou), resp. s mitrální chlopní (mezi levou síní a levou komorou). Šlašinky přispívají ke správnému fungování obou těchto chlopní.