afinita

Afinita vyjadřuje sílu interakce (vzájemného působení) mezi dvěma chemickými látkami. Můžeme si ji představit jako míru „pevnosti“, s jakou se jedna molekula váže na druhou. Nejčastěji hovoříme o afinitě mezi receptorem a ligandem.