žilní vstup

Žilní vstup neboli žilní přístup je obecně jakákoli metoda, kterou lékaři používají k přístupu do krevního oběhu skrze vybranou žílu. V užším smyslu se zajištěním žilního přístupu rozumí zavedení kanyly do žíly.

Účelem zajištění žilního vstupu může být podávání intravenózní terapie, parenterální výživy, odběr vzorků krve k analýze, případně provedení některých složitějších úkonů, jako je např. hemodialýza.

Související příspěvky: