kvantitativní poruchy vědomí

Kvantitativní poruchy vědomí jsou poruchy vědomí, které se hodnotí podle Glasgowské stupnice hloubky bezvědomí. Ta nabývá hodnot 3 až 15 bodů. Rozlišujeme následující kvantitativní poruchy vědomí:

  • spavost (somnolence) (13–14 bodů): pacient odpovídá na slovní podněty,
  • sopor (9–12 bodů): pacient reaguje jen na bolestivý podnět,
  • kóma (8 nebo méně bodů): pacient nereaguje na vnější podněty, veškeré reakce jsou pouze reflexní.

Viz také porucha.