spavost

Spavost neboli somnolence neboli je nejlehčí forma kvantitativní poruchy vědomí. Na Glasgowské stupnici hloubky bezvědomí odpovídá 13–14 bodům.