sopor

Sopor je středně těžká forma kvantitativní poruchy vědomí. Na Glasgowské stupnici hloubky bezvědomí odpovídá 9–12 bodům.