Registrující lékař

Každý si může zvolit svého registrujícího poskytovatele ambulantní péče v oboru všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, zubní lékařství a gynekologie a porodnictví. Kromě základních osobních údajů jsou pro vašeho lékaře důležité i informace o alergiích, prodělaných onemocněních, absolvovaných operačních výkonech, hospitalizacích a užívaných lécích. Pokud je potřeba specializované vyšetření, doporučí registrující lékař pacientovi návštěvu ambulantního specialisty.


 • Svého registrujícího lékaře si můžete zvolit

  Každý si může zvolit svého registrujícího poskytovatele ambulantní péče v oboru všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, zubní lékařství a gynekologie a porodnictví, který přijímá pacienta do péče za účelem poskytnutí primární ambulantní péče. Má-li poskytovatel v uvedených oborech více lékařů, máte právo zaregistrovat se ke konkrétnímu lékaři.

 • S čím k lékaři přicházíte?

  Jaký je důvod vaší návštěvy? Máte akutní potíže, jdete na kontrolu, preventivní prohlídku, pro recept, pro potvrzení? Ujasněte si předem, proč k lékaři přicházíte, a hlaste důvod návštěvy sestře. Má to značnou důležitost zvláště v případech, kdy máte podezření na infekční onemocnění.

 • Musíte se u praktického lékaře registrovat?

  Nejste povinni se registrovat, odmítnutí registrace u lékaře ale nelze doporučit. Ze zákona o veřejném zdravotním pojištění totiž vyplývá, že úhrada řady zdravotních výkonů je vázána jen na registrujícího lékaře – např. pravidelné preventivní prohlídky, komplexní vstupní prohlídky, návštěvní služba doma u vážně nemocných a špatně pohyblivých pacientů atd. Bez registrace by vám toto vše nemohlo být uhrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

 • Váš odborný lékař

  Ne všechno může vyřešit registrující lékař. Pokud je potřeba specializované vyšetření, např. kardiologické nebo ortopedické, doporučí registrující lékař pacientovi návštěvu ambulantního specialisty.