koronární angiografie

Koronární angiografie neboli koronarografie je zobrazovací metoda, při níž je do krevního oběhu vstříknuta kontrastní látka a následně je zhotoven rentgenový snímek srdce. Lékař tak může zjistit, zda jsou či nejsou zablokované věnčité tepny.

Viz také angiografie.