fyziologie

Fyziologie je rozsáhlý vědní obor, který studuje mechanické, fyzikální a biochemické funkce živých organismů a procesy, které v nich probíhají, ať už na úrovni buněk, tkání, orgánů, orgánových systémů nebo celého organismu.

Viz také -ologie.