defibrilátor

Defibrilátor je přístroj, který se používá při kardiopulmonální resuscitaci, a který je schopen elektrickým výbojem obnovit správnou činnost srdce, jenž se nachází ve stavu fibrilace komor. Defibrilátor se používá jen u pacientů v bezvědomí. Na veřejných místech jsou k dispozici automatizované defibrilátory, které mohou po zaškolení použít i laici.