ARI

ARI je zkratka pro akutní respirační infekci.