Spotřebitelské výrobky a zdraví


Články

  • Kosmetika a zdraví: úvod

    Kosmetické přípravky jsou běžnou součástí našeho života a používáme je již od narození. Oprávněně tedy požadujeme, aby všechny kosmetické přípravky byly bezpečné, aby deklarovaná funkce odpovídala skutečnosti a byla ověřena pomocí příslušných testovacích postupů a metod. Proto existují přísná pravidla pro jejich vývoj, hodnocení a vlastní výrobu.

  • Emise ze stavebních výrobků: úvod

    Stavebními výrobky se rozumí výrobky, které jsou určeny pro trvalé zabudování do staveb. Mohou se z nich uvolňovat emise (páry chemických látek), které mohou ohrožovat lidské zdraví. Zdraví spotřebitele by mělo ochránit dodržování pravidel pro uvádění výrobků na trh a samozřejmě i vlastní střízlivý úsudek.

  • Hračky a zdraví

    Hračka je předmět používaný ke hře dětí. Slouží k upoutání pozornosti dítěte, k jeho zábavě, ale také k rozvíjení jeho motorických a psychických schopností.