Tiskové konference


  • Národní zdravotnický informační portál představuje jednotnou komunikační platformu českého zdravotnictví

    (Praha, 14. 12. 2022) Národní zdravotnický informační portál (zkráceně NZIP) byl spuštěn v červenci 2020 s ambicí poskytnout laické i odborné veřejnosti zcela nový garantovaný zdroj informací z různých oblastí českého zdravotnictví. Obsah publikovaný na NZIP je připravovaný a plně garantovaný předními odborníky a je zveřejňován pod záštitou Ministerstva zdravotnictví České republiky ve spolupráci s Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP), Státním zdravotním ústavem a Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky.

  • Národní zdravotnický informační portál nabídne občanům ověřené informace ze zdravotnictví na jednom místě

    (Praha, 23. 7. 2020) Pod záštitou Ministerstva zdravotnictví České republiky připravily Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Státní zdravotní ústav a Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky nový Národní zdravotnický informační portál (NZIP). Jeho primárním cílem je poskytnout široké veřejnosti místo, kde nalezne důvěryhodné a garantované informace z různých oblastí českého zdravotnictví. Veškerý obsah publikovaný na portálu je ověřovaný předními odborníky v dané oblasti medicíny. Díky NZIP jsou informace pro veřejnost dohledatelné na jednom místě, kterému lze skutečně důvěřovat.