Tikové poruchy

Tiky jsou mimovolné nechtěné pohyby nebo hlasové projevy. Jsou častější, než se obecně předpokládá. Přechodné tiky se objevují téměř u každého druhého člověka, ale tiky trvající déle než jeden rok (tzv. chronické tiky) se vyskytují asi jen u 1 % populace.


  • Tiky a Touretteův syndrom: diagnóza a léčba

    Tikové poruchy a Touretteův syndrom jsou v Mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN) klasifikovány jako „poruchy chování a emocí s obvyklým nástupem v dětství a v dospívání“. Diagnostiku provádí (dětský) psychiatr, (dětský) psycholog nebo (dětský) neurolog.

  • Tiky a Touretteův syndrom: co to je?

    Tiky se poprvé objeví většinou na základní škole – objevují se a zase mizí – a situace se zlepší obvykle po pubertě. Pouze asi 10 % dětských tikových onemocnění přetrvá viditelně i do dospělosti. O něco častěji jsou postiženi chlapci a muži.