priony

Priony jsou infekční agens bílkovinné povahy, o kterých se obecně předpokládá, že přenášejí některá onemocnění nervového systému.