praktik

„Praktik“ je lidové označení pro praktického lékaře.