mechanická ventilace

Mechanická ventilace je jiný název pro umělou plicní ventilaci.