MR angiografie

MR angiografie neboli MRA (zkratka pochází z anglického názvu magnetic resonance angiography) je vyšetření krevních cév s využitím magnetické rezonance. Na rozdíl od klasické angiografie se při MR angiografii nepoužívá rentgenové záření. Výhodou je nižší zátěž rentgenovým zářením, nevýhodou je však horší kvalita obrazu, zvláště při rychlých pohybech srdce. Z tohoto důvodu jsou přístroje běžně používané v nemocnicích v současné době využívány spíše pro zobrazování cév mimo srdce.

Viz také magnetická rezonance (MR), angiografie.