tachykardie

Tachykardie je odborný výraz pro zrychlenou srdeční frekvenci. Za tachykardii se nejčastěji považuje hodnota přesahující 90–100 tepů za minutu.

Opakem tachykardie je bradykardie.