bradykardie

Bradykardie je odborný výraz pro zpomalenou srdeční frekvenci. Za bradykardii se nejčastěji považuje hodnota nižší než 60 tepů za minutu. U trénovaných sportovců je však nižší srdeční frekvence poměrně běžný jev.

Opakem bradykardie je tachykardie.