protidestičková léčba

Protidestičková léčba je jiný název pro antiagregační léčbu.