angiologie

Angiologie je lékařský obor, který se zabývá studiem a léčbou onemocnění krevních cév a lymfatických cév.

Odvozené přídavné jméno je angiologický, lékař specializující se na angiologii se nazývá angiolog.

Viz také angio-, -ologie.