pasáž

Pasáž znamená „průchod“. Pokud např. lékař hovoří o pasáži střevní, pasáži moči apod., má tím na mysli průchod zbytků potravy střevem, průchod moči močovými cestami apod.