canisterapie

Canisterapie je terapie, která využívá pozitivní působení psa na zdraví člověka, přičemž „zdravím“ se dle definice WHO rozumí „stav psychické, fyzické a sociální pohody“.

Odvozené přídavné jméno je canisterapeutický.

Viz také terapie.