hypochondrická porucha

Hypochondrická porucha je jedna ze somatoformních poruch. Hypochondrická porucha se vyznačuje déletrvajícím úzkostným sebepozorováním a strachem z onemocnění. Postižený si chybně vykládá i nepatrné tělesné příznaky a je natolik přesvědčen o jejich závažnosti, že to negativně ovlivňuje jeho každodenní život.

Viz také porucha.

Související příspěvky: