MCH

Střední hmotnost hemoglobinu v erytrocytech neboli MCH (zkratka pochází z anglického názvu mean corpuscular haemoglobin) je průměrná hmotnost hemoglobinu v jednom erytrocytu (stanoví se v laboratoři na vzorku odebrané krve). Normální hodnota se pohybuje v rozmezí 27–31 pg (pikogramů) na buňku.