sezónní

Sezónní znamená „vyskytující se více či méně pravidelně v určitém ročním období“ (například v létě nebo v zimě, ale obvykle ne v obou obdobích). Příklady:

  • sezónní afektivní porucha – forma deprese, která se objevuje na konci podzimu nebo v zimě;
  • sezónní alergie – typicky pylové alergie: vyskytují se celkem předvídatelně v obdobích, kdy v ovzduší poletuje pyl dané rostliny;
  • sezónní chřipka – označení pro „klasickou“ chřipku, která se mezi lidmi šíří především v chladném ročním období;
  • apod.

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz sezónní.