krevní destičky

Krevní destičky je lidový název pro trombocyty.

Viz také krev.